Na czym polega postępowanie mediacyjne w sprawie o rozwód?

Na czym polega postępowanie mediacyjne w sprawie o rozwód?Sprawy rozwodowe nie zawsze są proste, dlatego w niektórych przypadkach korzysta się z postępowania mediacyjnego pomiędzy współmałżonkami. Takie postępowanie może doprowadzić do tego, że małżeństwo zostanie uratowane i do rozwodu nie dojdzie.

Postępowanie mediacyjne – rozwód

Mediacja niekiedy prowadzi jednak do tego, aby ustalić polubownie na jakich zasadach odbędzie się zakończenie danego małżeństwa. W postępowaniu uczestniczą nie tylko małżonkowie, ale też specjalnie oddelegowany do tego mediator. Zainteresowane strony mają pewność, że spotkania będą w pełni poufne.

Mediatorem może być specjalista wyznaczony przez Sąd, ale też wybrany przez małżonków. Najważniejszą zasadą podczas mediacji jest to, że wypracowuje się wtedy odpowiednie dla stron ugody. Nabierają one mocy prawnej, wtedy gdy są zatwierdzone przez Sąd. Mowa tutaj np. o alimentach, opiece nad dziećmi, itd. Mediacje dążą do tego, aby między współmałżonkami doszło do jakiegoś kompromisu, wtedy też sprawa rozwodowa będzie mogła zostać przeprowadzona szybciej.

Więcej informacji o postępowaniu mediacyjnym podczas sprawy o rozwód przeczytasz w artykule: https://tlumacz-tekst.com.pl/postepowania-mediacyjne-w-sprawach-o-rozwod/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *